Beskid Sądecki

     Najdalej na wschód wysuniętą częścią Beskidu Wysokiego jest dominujący nad Starym i Nowym Sączem - Beskid Sądecki. Jest to długi łańcuch górski, rozcięty niemal na połowę przez malowniczy przełom rzeki Poprad.W jej zachodniej części dominuje najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego Radziejowa (1262 m.) Ta część nazywa się pasmem Radziejowej. Drugą, wschodnią częścią Beskidu Sądeckiego, jest pasmo Jaworzyny, która zawdzięcza swą nazwę najwyższemu szczytowi tego masywu Jaworzynie Krynickiej (1114 m.)

     W wielu miejscach zachował się tutaj naturalny prabór karpacki. Podlega on ścisłej ochronie rezerwatowej, co w niemały sposób przyczyniło się do powstania Popradzkiego Parku Krajobrazowego, obejmującego niemal cały górotwór.Dolina Popradu zwana jest zagłębiem balneologicznym. Znajduje się w niej największe w Polsce nagromadzenie źródeł mineralnych, dzięki którym powstały tak znane uzdrowiska, jak Krynica, Piwniczna, Muszyna czy Żegiestów.

Łomnica Zdrój

     W samym środku tych malowniczych gór znajduje się miejscowość Łomnica Zdrój. Ta coraz bardziej popularna wśród turystów wieś rozciąga się wzdłuż potoku Łomniczanka, prawego dopływu Popradu.

     Dzięki licznym źródłom mineralnym, doskonałemu mikroklimatowi oraz centralnemu położeniu, Łomnica jest doskonałą bazą do zwiedzania tej ciekawej i pięknej ziemi.Liczne w tej okolicy szlaki turystyczne wyprowadzają na szereg szczytów (Kicarz, Łabowska Hala, Parchowatka), z których rozciągają się przepiękne widoki nie tylko na Beskidy, ale również na Tatry i Pieniny.Odległe o zaledwie kilka kilometrów przejście graniczne w Piwnicznej między Polską i Słowacją otwiera możliwości zwiedzenia Starej Lubowni, Bardejowa, Łomnicy Tatrzańskiej, Popradu, Czerwonego Klasztoru i szeregu innych ciekawych miejscowości.

ZABYTKI

Piwniczna

     Od czasów lokacji miasta zachował się prawie niezmieniony układ urbanistyczny z czworobocznym rynkiem i wychodzącymi z jego narożników ulicami. W południowej pierzei rynku znajduje się ratusz, którego zalążek powstał już w XIX wieku i pełnił funkcję wartowni. Wewnątrz ratusza wisi tablica upamiętniająca 58 mieszkańców Piwnicznej poległych w latach 1939-1945. W pozostałych pierzejach rynku XIX-wieczne domy mieszczańskie. Pod jednym z nich są gotyckie piwnice, w których przechowywano niegdyś węgierskie wino. Według legendy system piwnic miał się ciągnąć aż pod Niemcową (1026m n.p.m.).

     Na środku rynku znajduje się zabytkowa cysterna z XVII wieku studnia, która zaopatrywała mieszczan w wodę do użytku codziennego a później była zbiornikiem przeciwpożarowym. W roku 1801 staraniem piwniczańskiego magistratu doprowadzono tu wodę systemem drewnianych rur. Na wyposażeniu studni była sikawka, skórzane wiadra i beczki na wodę. Niestety w czasie wielkiego pożaru w 1876 roku studnia spłonęła wraz z całym wyposażeniem. Uratowała się jedynie figura św. Floriana, która wpadła do wody. Budowę zrekonstruowano w 1913 roku, według projektu Jana Łomnickiego. Na jednym ze zwieńczeń wymalowano wówczas portret Kazimierza Wielkiego. Obecnie na studni ustawiony jest odrestaurowany konny wóz strażacki.

     Na wschodniej pierzei znajduje się nowy budynek Gminnego Ośrodka Kultury, z Izbą Regionalną. Naprzeciw widać kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, wybudowany w latach 1881-86, z kamienia i cegły, na miejscu starszych świątyń. Jest to kościół bazylikowy z wieżą i dzwonem z 1523 roku. W prezbiterium zwraca uwagę obraz pędzla Bolesława Barbackiego - Św. Józef z Dzieciątkiem

Ślady Łemków

     Na terenie gminy Piwniczna a zwłaszcza w Wierchomli i Łomnicy zachowały się ślady Łemków. O dawnych mieszkańcach mówią tam zabytkowe cerkiewki dziś na ogół służące katolikom, stare kapliczki i krzyże o charakterystycznej formie unickiego i prawosławnego krzyża z dwoma poprzeczkami, czy płaską postacią Chrystusa Ukrzyżowanego. Znajdująca się w centrum Wierchomli cerkiew grekokatolicka - obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Św. Michała Archanioła została wybudowana w 1821 roku. Jest to budowla jednonawowa, drewniana, zrębowa, obita gontem, w typie zachodniołemkowskim. Wewnątrz rokokowy ołtarz boczny oraz piękny ikonostas pokryty ikonami, wyobrażającymi osoby święte i sceny biblijne. Za cerkwią znajduje się cmentarz, na którym zachowało się kilka kamiennych krzyży łemkowskich. Powyżej kamieniołomu uwagę turystów przyciąga murowana kapliczka połemkowska, jedna z wielu na terenie gminy.

Informacje o zabytkach pochodzą ze strony www.piwniczna.sacz.pl