Ośrodek Wypoczynkowy 
“Nad Potokiem”
Łomnica-Zdrój 370
33-351 Łomnica-Zdrój