1. Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz przebywania na terenie Ośrodka oraz zakresu odpowiedzialności i stanowi integralną część umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez rezerwację pobytu Gości telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej oraz formularza rezerwacji na stronie www.nadpotokiem.com.pl
Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Nad Potokiem.
3.Ośrodek Wypoczynkowy Nad Potokiem prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych.
4. Opłaty za zakwaterowanie w obiekcie oraz wyżywienie określa cennik usług oraz ofert specjalnych zamieszczony na stronie www.nadpotokiem.com.pl
5.Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja pobytu. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. Po dokonaniu rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 30% od kwoty pobytu na konto bankowe ośrodka w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji mailem lub za pomocą SMS.
6. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
7. Pozostałą kwotę należy uiścić na miejscu gotówką lub karta płatniczą dniu przyjazdu.
W przypadku ofert pakietowych – specjalnych (Święta, Sylwester, Długie Weekendy) dopłatę należy dokonać na 14 dni przed rozpoczęciem pobytu przelewem na konto ośrodka.
8. W przypadku szybkich rezerwacji na 3 dni przed planowanym terminem pobytu, należy dokonać wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości usługi, pozostała kwotę należy dopłacić na miejscu gotówką lub kartą w dniu przyjazdu.
9. Zwrot zadatku klientom indywidualnym przysługuje w przypadku rezygnacji z pobytu zgłoszonym w terminie nie późniejszym jak 30 dni przed rozpoczęciem planowanego pobytu w Ośrodku. Rezygnacja w okresie krótszym powoduje przepadek zadatku.
10. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00.
11. Zatrzymanie pokoju po godzinie 13.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
12. Osoby niezameldowane w ośrodku mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00.
13. W przypadku wcześniejszego wyjazdu nie przysługuje zwrot kosztów niewykorzystanych dni pobytu i świadczeń.
14. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają/szkodzą innym Gościom.
15. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23.00 do 7.00 rano.
16. Ośrodek Wypoczynkowy Nad Potokiem może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez celowe wyrządzeniu szkody na terenie obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w Ośrodku.
17. Goście proszeni są o zgłaszanie na bieżąco ewentualnych usterek personelowi ośrodka.
18. Szkody powstałe z winy wczasowiczów obciążają wczasowicza. W przypadku wykrycia szkody po wyjeździe wczasowicza komisyjnie sporządza się protokół szkód i ustala się dane osoby winnej szkody celem obciążenia jej kosztami szkody.
19. Opiekę nad grupą dzieci i młodzieży sprawuję tylko i wyłącznie ich opiekunowie, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo i wyrządzone przez nich szkody.
20. Bezwzględnie zakazuje się gotowania posiłków w pokojach oraz wynoszenia podczas bufetu śniadaniowego jedzenia poza teren Jadalni. Zakazuje się wnoszenia własnego jedzenia/napojów/alkoholu na teren Jadalni i Sali Kominkowej bez każdorazowej zgody kierownictwa Ośrodka.
21. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju w wysokości 500 zł.
22. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, urządzeń elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
23. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcie.
24. W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
25. Ośrodek przyjmuje Gości podróżujących z małymi psami za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł za dobę. W pokoju może przebywać tylko jeden piesek, przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.
26. Na terenie ośrodka, zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Właściciele czworonoga, zobowiązani są do posiadania książeczki zwierzęcia z wpisem aktualnych szczepień i sprzątania po nich na terenie zewnętrznym. Ośrodek akceptuje tylko psy małej rasy.
27. Korzystanie z basenu przez dzieci jest możliwe tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych, z którymi dziecko przyjechało na wypoczynek.
28. W momencie przekazania przez recepcję klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze.  Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
29.Parking na terenie Ośrodka dla Gości jest bezpłatny, niestrzeżony.
30. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
31. Każdy Gość w dniu przyjazdu wypełnia Kartę Gościa i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych ośrodka, zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 1309) 29.10.1997 r. Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
32. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody lub siły wyższej.
33. Kierownictwo Ośrodka jest do Państwa dyspozycji i służy pomocą przez całą dobę. W razie nieobecności kierownika ośrodka w recepcji lub chwilowo na terenie ośrodka, prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem ośrodka Tel. 602551688  

SZLAKI TURYSTYCZNE
STACJE NARCIARSKIE

BASEN
ODKRYTY

WIATA
GRILLOWA

BEZPŁATNY
PARKING

KĄCIK MALUCHA
PING-PONG DISCO

SALA KOMINKOWA

KUCHNIA REGIONALNA

ZABIERZ
ZWIERZAKA

Ośrodek Wypoczynkowy 
„Nad Potokiem”
Łomnica-Zdrój 370
33-351 Łomnica-Zdrój

144215481_415229486412150_3134954364027240171_n